Wedstrijd mogelijkheden

Om deel te nemen aan wedstrijden zijn (minimaal een (start) licentie, een stuurbord en een zijbordje verplicht. Deze zijn aan te vragen via mijnknwu. Op de website van de KNWU is een overzicht te vinden met alle reglementen.

Voor (inter)nationale wedstrijden is het verplicht een transponder aan te schaffen en te bevestigen op de voorvork. Middels de transponder wordt de uitslag geregistreerd tijdens (inter)nationale wedstrijden. De transponder kan via de mijnknwu aangeschaft worden bij JSTiming. Na aanschaf dient het transpondernummer geregistreerd te worden bij mijnknwu

Op NKBMX.NL is informatie te vinden over de competities binnen Nederland. Op dit moment zijn de rankings gepubliceerd op BMXNEDERLAND.NL. Op korte termijn gaan deze rankings inzichtelijk gemaakt worden in mijnknwu.

wedstrijden
Clubwedstrijden

Clubwedstrijden worden zoals de naam al zegt op de eigen club gereden. Dit is dé manier om laagdrempelig wedstrijd ervaring op te doen. Inschrijven van de rijders gebeurt voor aanvang van de wedstrijd. De datums van de wedstrijden zijn te vinden in de agenda van BMX Track Venlo. De tussenstanden van de clubwedstrijden zijn hier te vinden.

BZC

BZC staat voor BMX Zuid Competitie. Deze wedstrijden vinden plaats in regio Zuid. Alleen leden van de BMX clubs uit de betreffende afdeling kunnen hieraan deelnemen. De wedstrijden worden verreden op zondagen. In afdeling Zuid mogen rijders meedoen vanaf een dagleeftijd van 4 jaar. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een KNWU startlicentie of wedstrijdlicentie.

Rijders kunnen naast de eigen klasse ook deelnemen aan de open klasse. Hier rijden jongens en meisjes gemengd in een klasse. Er worden per BZC bekers uitgereikt aan de eerste drie per open klasse categorie (de oudere rijders ontvangen prijzengeld).

Aansluitend aan de laatste wedstrijd ontvangen alle rijders die voldoende wedstrijden hebben gereden een beker. Hoeveel wedstrijden er verreden moeten zijn om in de eindklassering opgenomen te worden, wordt jaarlijks in het BZC reglement bekend gemaakt. Alle BZC kampioenen krijgen een kampioenstrui.

Meer informatie is te vinden op de website van BMX Afdeling Zuid.

NKC

Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, wordt gehouden
als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten bij KNWU kunnen deelnemen.

TC

De BMX Topcompetitie bestaat uit 6 wedstrijden die op landelijk niveau worden verreden. Als je wilt deelnemen aan deze wedstrijden moet je minimaal 5 jaar zijn en in het bezit van een KNWU licentie. Inschrijven voor een TC doe je op de wedstrijdlocatie. Na iedere TC is er een prijsuitreiking voor de rijders tot en met 12 jaar; de eerste acht rijders krijgen een trofee. Aansluitend aan de laatste TC vindt een prijsuitreiking plaats voor alle categorieën: per klasse ontvangen de eerste 8 rijders een beker.

Meer informatie is te vinden op NKBMX.NL en op de websites van  de organiserende verenigingen.

TC reglement

NK

NK staat voor Nationaal Kampioenschap. Leden van verenigingen die bij de KNWU staan ingeschreven mogen hieraan deelnemen vanaf 5 jaar, mits zij zich hiervoor geplaatst hebben. Uiteraard dient de rijder in bezit te zijn van een startlicentie of nationale licentie. De eerste acht rijders per klasse ontvangen een beker. Alle Nederlands kampioenen krijgen tevens een kampioenstrui.

NK reglement

3 Nations Cup

De 3-Nations Cup wordt door de Nederlandse, Duitse en Belgische wielerbond samen georganiseerd. Je hoeft niet gekwalificeerd te zijn om mee te doen en je kan jezelf inschrijven via MijnKNWU. De KNWU verzorgt de inschrijving van de Nederlandse deelnemers bij de organisatie van de betreffende wedstrijd. Elk jaar organiseert elk land een eigen wedstrijd voor de 3-Nations Cup, waardoor er een klassement kan worden opgemaakt uit drie wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit twee dagen waarop deelgenomen kan worden (zaterdag en zondag). Je mag vanaf 5 jaar meedoen, mits je in het bezit bent van een KNWU licentie. Na iedere wedstrijd ontvangen de beste acht per klasse een beker. Tevens is er een prijsuitreiking na de laatste wedstrijd voor de beste acht rijders van het eindklassement.

Het reglement en data van de wedstrijden voor de BMX 3-Nations Cup vind je hier.

UEC BMX European Cup

De UEC BMX European Cup wedstrijden worden georganiseerd door de Europese Wielerbond (UEC). De wedstrijden worden door heel Europa georganiseerd.

Je hoeft niet gekwalificeerd te zijn om mee te doen en je kan jezelf inschrijven via MijnKNWU. De KNWU verzorgt de inschrijving van de Nederlandse deelnemers bij de organisatie van de betreffende wedstrijd. Deadlines die de UEC communiceert m.b.t. de inschrijving zijn niet van toepassing op de Nederlandse rijders. De op deze pagina beschreven inschrijfprocedure is van toepassing op de Nederlandse rijders. In de technische gids van de organisatie staat vermeld of er een nummerbord wordt verstrekt of dat je deze zelf dient aan te schaffen. Na iedere wedstrijd ontvangen de beste acht per klasse een beker. Tevens is er een prijsuitreiking na de laatste wedstrijd voor de beste acht rijders van het eindklassement.

Meer informatie over de UEC wedstrijden van je op de UEC website.

UCI Wereld Kampioenschap

Voor deelname aan het UCI Wereldkampioenschap dien je jezelf in de Challenge klassen te kwalificeren op basis van een BMX Kwalificatie ranglijst (Boys/Girls 8 t/m 16 jaar; Men/Women vanaf 17 jaar en Cruisers in alle leeftijden). In de Championship klassen Men/Women Junior en Men/Women Elite worden rijders door de bondscoach geselecteerd voor deelname.

Indien rijders geselecteerd zijn in de Championship klassen maken zij tijdens het Wereldkampioenschap deel uit van de Nationale BMX selectie, onder aanvoering van de Bondscoach(es) BMX.

Je mag vanaf 8 jaar meedoen, mits geplaatst en in het bezit bent van een KNWU licentie. Inschrijving verloopt via mijnknwu.

WK reglement